Maskintjänst Väst AB

GRÖNYTESSKÖTESEL

Grönytesskötsel

Inom grönytor arbetar vi både med underhåll som gräsklippning, rensning av ogräs, busk och trädbeskärning, trädvård etc.

Vi arbetar med nyanläggningar ex. anläggning av gräsmatta,
plantering av växter, träd och buskar.

Gräsklippning

Ogräs

Plantering

Anläggning

Kontakt

Service dygnet runt!

Få en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med dina fastighetsbehov, med beredskap dygnet runt.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi erbjuder även årskontrakt som innefattar snöröjning, vårstädning, höststädning samt underhållssopning vid behov.