Maskintjänst Väst AB

GATURENHÅLLNING

Maskinsopning & gaturenhållning

På asfaltsytor och liknande utför vi löpande underhall med var omfattande sopmaskinspark. Vi tömmer papperskorgar och

utför även manuell städning på hårdgjorda ytor samt soprum etc. Våra spolbilar arbetar med klottersanering, fasadrengöring samt övriga spolarbeten.

Oljesanering

Byggsopning

Vägsopning

Höststädning

Klottersanering

Kontakt

Service dygnet runt!

Få en kostnadsfri offert

Vi hjälper dig med dina fastighetsbehov, med beredskap dygnet runt.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi erbjuder även årskontrakt som innefattar snöröjning, vårstädning, höststädning samt underhållssopning vid behov.